Systemy rozliczeń

Kancelaria stosuje trzy sposoby rozliczeń:

  • System rozliczeń godzinowych.
    Wysokość wynagrodzenia ustalona jest w oparciu o liczbę przepracowanych godzin.
  • System wynagrodzenia zryczałtowanego.
    Wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną.
  • System negocjacji.
    Wysokość wynagrodzenia jest negocjowana w klientem indywidualnie.