KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie:


1. Pomocy osobom indywidualnym i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych zarówno na etapie sądowym, jak i pozasądowym.

2. Konstruowania oraz negocjacji umów.

3. Pomocy przedsiębiorcom w skutecznym dochodzeniu należności.

Specjalizujemy się w:


 • Prawie nieruchomości
 • Prawie cywilnym
 • Prawie handlowym
 • Prawie pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawie lokalowym i spółdzielczym
 • Prawie karnym i karno-skarbowym


W szczególności kierujemy naszą ofertę do małych i średnich firm, które potrzebują doraźnej lub stałej obsługi prawnej na korzystnych zasadach.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI


 • doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości
 • doradztwo i wyszukiwanie pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych
 • uzyskiwanie zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
 • doradztwo przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • rewindykacja nieruchomości w tym nieruchomości wywłaszczonych

PRAWO CYWILNE


 • doradztwo w zakresie kontraktów handlowych
 • prowadzenia negocjacji
 • przygotowanie standardowych i niestandardowych umów
 • rozwiązywanie umów
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej stron umowy


PRAWO HANDLOWE


 • tworzenie i likwidacja spółek
 • analizy prawne
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek
 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
 • doradztwo prawne w zakresie złożonych transakcji gospodarczych oraz obsługa złożonych podmiotów gospodarczych
 • przekształcenie spółek
 • nabywanie przedsiębiorstw
 • postępowanie naprawcze i upadłościowe

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


 • doradztwo w zakresie stosunków pracy, w tym spraw ubezpieczenia społecznego
 • doradztwo w zakresie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy (m.in. regulaminy pracy oraz regulaminy wynagradzania)
 • doradztwo w zakresie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

PRAWO LOKALOWE I SPÓŁDZIELCZE


PRAWO KARNE I 

KARNO-SKARBOWE